Onze missie

Visie

Ieder kind heeft behoefte aan een veilig en harmonieus gezinsleven, aan liefde, acceptatie, waardering en geborgenheid, aan veiligheid, bekrachtiging en inspiratie. Aan eenheid en saamhorigheid. Alle mensen zijn voor ons gelijkwaardig en uniek. Ieder mens heeft het recht om zichzelf te zijn, onvoorwaardelijk, ongeacht IQ, geloof, ras, sekse, seksuele voorkeur, beperkingen en talenten. Ieder mens is een waardevolle bijdrage aan het geheel.

De naam van ons gezinshuis draagt uit waar wij voor staan. Kilimbaja Kunda betekent in het Mandinka, de taal waarmee Ansu opgroeide, Huis van Eenheid & Saamhorigheid. In die eenheid verwelkomen wij de kinderen met al onze liefde. En bieden ze de ruimte om hun unieke zelf te zijn.

Vanuit de levensbeschouwing die Jolanda en Ansu praktiseren, die van eenheidsbewustzijn, leven zij ten dienste van het geheel. Zij beschouwen dit niet als opoffering van hun tijd en vrijheid, maar als een onbetaalbaar waardevolle en zelfvervullende wijze van leven.

Vanuit de Intramurale ervaringen die Jolanda tijdens haar loopbaan in instellingen opdeed is zij ervan overtuigd dat er geen betere wijze van opvang is dan die waarbij intensieve zorg gecombineerd wordt met een warm en zo normaal mogelijk gezinsleven.

Dat betekent:

  • We geloven in kleinschalige opvang en intensieve zorg.
  • Zo min mogelijk wisseling in opvoeders. Kinderen zijn bij ons welkom vanaf 12 jaar en kunnen tot volwassenheid bij ons blijven wonen.
  • Vaste regels en structuur.
  • Focus op talentontwikkeling; ieders talenten, kwaliteiten en affiniteiten vormen de ‘stepping stones’ op het pad naar geluk en zelfvervulling.
  • Persoonlijke regie voor het kind, zodat het zelf sturing kan geven aan zijn/haar toekomst. ‘Wat vind ik leuk? Waar hou ik van? Wat wil ik graag leren?’
  • Oordeelloze benadering van en omgang met de biologische ouders. Samenwerken waar mogelijk. Hen actief betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.
  • Bekrachtigen van zelfbewust zijn en het gevoel van veiligheid, geborgenheid, eigenwaarde en zelfliefde.

Missie

Vanuit deze visie is het onze missie om een veilig thuis te bieden aan kinderen in de leeftijd van 12 – 21 jaar. We zetten ons met hart en ziel in om voor hen een leefomgeving te creëren waarin traumata geheeld kunnen worden en sociale vaardigheden optimaal kunnen worden bewerkstelligd. We ondersteunen hen graag in het vinden van hun eigenheid en het ontwikkelen van hun unieke persoonlijke talenten.

Leefklimaat

Wij ervaren het werken met kinderen als bijzonder vervullend, energie schenkend en uitdagend. We halen op die manier telkens weer het maximale uit onszelf en blijven ons verder ontwikkelen.

Wij zijn gericht op het creëren van een huiselijke sfeer met activiteiten in en om het huis, waarbij we de kinderen zullen aanmoedigen om contact met andere kinderen aan te gaan en vriendjes te maken. Bijvoorbeeld op school en bij de sportvereniging. Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom om te komen spelen en mee te eten.

Wij zijn ervan overtuigd dat gezonde voeding bijdraagt aan het welbevinden van jongeren. Er wordt dus zoveel mogelijk biologisch gegeten. We houden rekening met dieet, intoleranties en allergieën, echter wordt er niet koosjer of halal gekookt met betrekking tot het gebruik van keukengerei. Varkensvlees wordt niet genuttigd in ons gezin.

Alle levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen worden in ons huis gerespecteerd. We zijn zelf niet praktiserend, alhoewel we beiden een Islamitische achtergrond hebben. De gezinshuiskinderen zullen echter alle ruimte krijgen tot het belijden van een geloof.

Alle kinderen hebben recht op privacy en dus op een eigen kamer. Wij geloven wel in een gezamenlijk gezinsleven. De eigen kamer is een plek waar ze zich even kunnen terugtrekken om te ontladen. Waar ze even hun rust kunnen pakken. De kamer is echter niet bedoeld om zichzelf de hele dag af te zonderen van het gezin.

Onze hond Sammie maakt deel uit van ons gezin en de begeleidingsmogelijkheden. De zorg voor een huisdier draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. Op natuurlijke wijze leren ze spelenderwijs zorgdragen voor een ander, hetgeen hun zelfvertrouwen stimuleert. Wij beschouwen Sammie als een toegevoegde waarde binnen ons gezinshuis.